خوش آمدید میهمان [ ورود | عضویت

لیست برای تجهیزات ساختمانی (10)

وضعیت نمایش آگهی ها
فایر باکس
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

فایر باکس

۳۰,۰۰۰ تومان
برج-خنک-کننده
ریبون 2

۵۰,۰۰۰ تومان

برج خنک کننده

۵۰,۰۰۰ تومان
اسپرینکلر
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

اسپرینکلر

۳۰,۰۰۰ تومان
منبع-کویلی

۳۰,۰۰۰ تومان

منبع کویلی

۳۰,۰۰۰ تومان
عایق حرارتی و برودتی
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

عایق حرارتی و برودتی

۳۰,۰۰۰ تومان
هواساز

۳۰,۰۰۰ تومان

هواساز

۳۰,۰۰۰ تومان
ایرواشر

۳۰,۰۰۰ تومان

ایرواشر

۳۰,۰۰۰ تومان
دیگ بخار
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

دیگ بخار

۳۰,۰۰۰ تومان
فن-کویل1
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

فن کویل

۳۰,۰۰۰ تومان
فیلتر-شنی
ریبون 2

۳۰,۰۰۰ تومان

فیلترشنی

۳۰,۰۰۰ تومان